Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Asiakkaille


 

Liikennevirasto ja ELY-keskukset

"Toiminta-alueemme hankinta- ja asiantuntijapalvelutehtävissä on tilaajan edunvalvonta."

Toimimme erilaisissa hankkeissa asiantuntijana joko hoitamalla kokonaisuuksia tai erikoisosaamisen asiantuntijana. Toimimme myös tilaajan apuna rakentamisen tai hoidon valvojan ominaisuudessa. Hyvällä hankkeen hallinnalla saavutetaan parhaat mahdolliset laadulliset ja aikataululliset tavoitteet sekä kustannustehokkuutta.

Tyypillisiä asiantuntijoidemme tehtäviä ovat viranomaistehtävissä avustaminen, hankkeiden kilpailuttaminen, hankkeiden suunnitteluttaminen, rakentamisen valvonta sekä takuutarkastukset ja asiakirjojen valmistelut.

Hoidon laadunvalvontaa suoritamme valtakunnallisesti niin kesä- kuin talvihoidossa. Referensseihimme kuuluu mm. Liikenneviraston tilaamat talvihoidon laadunseuranta TALLA, joka toteutettiin vuosina 2008-2012 ja Sorateiden runkokelirikkoinventointi jota toteutetaan 2014-2016. Talvi- ja kesähoidon laadunvalvontaa teemme seuraavilla alueilla: Uusimaa, Pirkanmaa, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa sekä Lappi.

Tieomaisuuden hallintaan liittyen teemme erilaisia inventointeja, tiestön kuvauksia, karttaesityksiä ja julkaisuja, selvityksiä, mittauksia sekä rakenteen parantamisen suunnittelua.

Lisätietoja löydät "Palvelut" osiostamme ja referenssejä saat ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme.

Terveisin,

Jukka Kirjavainen, Aluepäällikkö


 

Kunnat ja kaupungit

”Mitattu tieto on mittaamattoman arvokasta.”

Valtakunnallisen tieverkon lisäksi katuverkossa mitä käytämme päivittäin, on kiinni merkittävä kansallinen omaisuus. Jotta katuomaisuutta voitaisiin onnistuneesti hallita, tulee hallittava omaisuus tuntea sekä ominaisuuksiltaan että kuntotasoltaan. Ammattimainen kadunpito kaupungeissa ja kunnissa perustuukin omaisuuden inventointiin, mitattuun kuntotietoon, tiedon analysointiin ja näiden tietojen käyttöön rahoituksen ohjauksessa.

Kuntotietojen avulla voidaan mm. laatia erilaisia ennusteita katuverkolle. Mitattu tieto voidaan jalostaa myös sopivaksi eri päätöksentekotasoille, aina poliittisissa elimisissä tarvittavista summista työmaalla käytettäviin määräluetteloihin asti. Monissa kaupungeissa ja kunnissa onkin saatu väyläomaisuuden inventoinneilla ja kuntomittausten avulla parannettua rahoituksen ohjausta kadunpitoon sekä liikennepolitiikkaa näkyvämmäksi, mikä on lisännyt kuntalaisten tyytyväisyyttä.

Olemme tehneet uraa uurtavaa polkua kaupunkien ja kuntien infraomaisuuden hallinnan kehittämisessä. Erilaisten katuverkolla suoritettavien mittausten sekä katuomaisuuden korjausvelan laskennan lisäksi tarjoamme kaupungeille ja kunnille Katurekisterin avuksi tiedon hallintaan sekä asiantuntijuutta kuntotiedon analysointiin.

Myös kunnalllisten hoitourakoiden laadunvalvonta kuuluu palveluihimme, sekä yksityistieselvitykset.

Lisätietoja löydät "Palvelut" osiostamme ja referenssejä saat ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme.

Terveisin,

Juha-Pekka Lamminsivu, Insinööri


 

Yritykset 

Hyvällä hankkeen hallinnalla saavutetaan laadulliset ja aikataululliset tavoitteet. Myös kustannukset pysyvät hallinnassa ja lisä/muutostöiden määrä voidaan minimoida.

Hankkeen hoitaminen voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti:

Hankkeiden valmistelu

  • suunnitteluttaminen, kilpailutamme suunnittelijat puolestasi ja valvomme suunnitelmien laadintaa
  • kilpailuttaminen, kilpailutamme hankkeesi toivotussa laajuudessa
  • urakkaa koskevien tarjousaikaisten tiedustelujen hoitaminen
  • muut hankkeen valmisteluun liittyvät asiat esim. lupa-asiat, maan lunastukset jne.

Rakennushankkeen hoitaminen

  • rakennuttaminen kokonaisuutena, pitäen sisällään hankkeen hoitamisen alusta loppuun rakennuttajakonsulttina
  • valvonta, rakennuttajan apuna joko koko hankkeessa tai erikoisosa-alueella

Takuuajan asiantuntijan tehtävät

  • takuutarkastusten hoitaminen ja urakoitsijakontaktit
  • mahdollisten takuukorjausten suunnittelu ja valvonta

Asiantuntijoiltamme löytyvät työvälineet silloin, kun pitää selvittää mihin kohtaan ja millaisia korjaustoimia tarvitaan. Materiaalimääritykset, rakennesuunnittelu ja laatumittaus ovat spesiaalialaamme.

Maatutka on korvaamaton menetelmä maaperää määriteltäessä tai kun pitää selvittää korjaustarve. Maatutkan avulla voidaan määrittää pohjamaan ominaisuudet ja soveltuvuus rakentamiseen, ilman että rakennetta rikotaan. Sen avulla voidaan myös kohdentaa esimerkiksi katuverkolla sijaisevat kunnallistekniset rakenteet, kuten putkilinjat tai rummut. Maatutkamittausten ja avustavien tutkimusten pohjalta pystymme tekemään rakennesuunnittelua eri kohteille.

Lisätietoja löydät "Palvelut" osiostamme ja referenssejä saat ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme.

Terveisin,

Jouni Juurikka, Toimitusjohtaja