Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 


 

Infrarakentaminen on monien eri osaamisalojen asiantuntijoiden yhteistoimintaa. Asiantuntijoita tarvitaan rakentamisen eri vaiheissa. Yrityksemme vastaa laajan osaamisen avulla nykypäivän infrahankkeiden haasteisiin.

Infrahankkeiden hallinta sisältää asiakkaan toiveiden mukaisen hankkeen hoidon. Hanketta voidaan hoitaa joko yhtenä kokonaisuutena tai yksittäisten erikoisosaamisalojen asiantuntijana.

Laatu on osa rakentamisen kokonaisuutta, jota voidaan hallita työaikaisella valvonnalla ja laadunvarmistusmittauksilla. Hyvällä hankkeen hallinnalla saavutetaan laadulliset, aikataululliset ja kustannuksille asetetut tavoitteet.

Hankinta- ja asiantuntijapalveluitamme ovat:

 

Päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpito
Toimenpidesuunnittelu, sopimus- ja kilpailutusasiakirjojen laadinta, kilpailuttaminen, valvonta, takuuajan tehtävät

Liikenneväylien investointihankkeet
Suunnitelmien tarkastus, sopimus- ja kilpailutusasiakirjojen laadinta, kilpailuttaminen, valvonta, takuuajan tehtävät

Kunnossapito
Hoitourakoiden laadunvalvonta, viranomaistehtävät, siltojen vuositarkastukset, sopimus- ja kilpailutusasiakirjojen laadinta, kilpailuttaminen, varuste- ja laiteinventoinnit, työmaakokoukset, erilaiset tutkimukset (esim. sorateiden kulutuskerrosten paksuus)

Rakennuttaminen
Suunnittelun ohjaus, sopimus- ja kilpailutusasiakirjojen laadinta, kilpailuttaminen, laadunvarmistus, tilaajan työturvallisuustehtävät, valvonta, takuuajan tehtävät ja muut rakennuttamiseen liittyvät tehtävät mm. kokouspalvelut

Kuntatekniikan tukipalvelut
Toimiminen tilaajan edustajana kaavoitukseen, lupa-asioihin, katu- ja väyläalueiden rakennuttamiseen (suunnittelusta toteutukseen), vesihuollon hankkeisiin, yhteistoimintaan (mm. ELY-keskus), päätöksenteon valmisteluun ja tiedottamiseen liittyvissä tehtävissä

Vesihuolto
Erilaiset kehittämis- ja yleissuunnitelmat, laadunvalvonta, tilaajan edustajana toimiminen

Ympäristö 
Toimiminen valvojana mm. pilaantuneiden maiden kunnostamisessa ja kaatopaikkojen sulkemisessa

Valaistus ja sähkö
Suunnittelun ohjaus ja töiden valvonta mm. valaistus- ja pumppaamokohteissa