Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Liikennetutkimukset


 

Liikennetutkimuksilla tarkoitetaan uuden tiedon keräämistä tai olemassa olevan liikennetiedon muokkaamista ja analysointia. Liikennetietoa tarvitaan mm. suunnittelun ja päätöksenteon apuna. Liikennetutkimus on yleensä nykytilan selvittämistä ja sen tavoitteena on kerätä ja analysoida matkoihin ja liikkumiseen tai liikenteen ominaisuuksiin liittyvää tietoa.

Liikennetutkimusmenetelmiä ovat mm. henkilöhaastattelut, määräpaikkatutkimukset, läpiajoliikenteen selvitykset ja liikennelaskennat. Henkilöhaastattelut voidaan toteuttaa nettikyselynä tai haastattelemalla henkilökohtaisesti. Haastattelutavan valintaan vaikuttavat mm. kustannukset sekä tutkimuslomakkeen sisältö. Määräpaikkatutkimusten tavoitteena ovat liikenteen lähtö- ja määräpaikkojen selvittäminen eli liikenteen suuntautuminen sekä liikennekäyttäytymisen tunnuslukujen selvittäminen. Joukkoliikennetutkimusten tarkoituksena on tuottaa tietoa joukkoliikenteen suunnittelua varten ja niillä selvitetään mm. matkustajakysyntää, toiminnan sujuvuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Tutkimusmenetelminä käytetään haastatteluita ja kyselyitä. Erilaisilla liikkumiskyselyillä voidaan selvittää mm. asiakastyytyväisyyttä, ongelmakohtia sekä kehitettäviä asioita. Liikennelaskennoilla, joita voidaan tehdä liikennelaskentakoneella tai käsin, selvitetään kohteen liikennemääriä.

Palvelemme ja avustamme eri tavoin organisaatioita (ELY-keskuksia, kaupunkeja, kuntia, kuntayhtymiä sekä yrityksiä) erilaisissa liikennetutkimuksissa ja – kyselyissä. Palveluumme kuuluvat monipuoliset henkilöhaastattelu- ja määräpaikkatutkimukset, kuten:

  • Kuljettajahaastattelut ja nettikyselyt
  • Joukkoliikenteen haastattelut ja nettikyselyt
  • Kevyen liikenteen haastattelut ja nettikyselyt
  • Yrityksille suunnatut nettikyselyt

Tuotamme tie- ja katuverkolta sekä virkistys- ja ulkoilualueilta esimerkiksi seuraavaa tietoa: liikenteen suuntautuminen, liikennekäyttäytyminen (matkojen määrä, tarkoitus ja reitin valinta) ja asiakastyytyväisyys.

Samassa yhteydessä voimme toteuttaa liikennelaskentoja, joilla voidaan selvittää mm. ajoneuvojen liikennemäärät luokiteltuna, kevyen liikenteen määrät, ulkoilureittien kävijämäärät sekä moottorikelkkailijoiden määrät.

Lisätietoja:

Henna Pulkkinen

Puh. 040 837 5836

henna.pulkkinen[at]carement.fi