Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Pohjasuunnittelu


 

Maatutkaus pohjasuunnittelun tukena

Maatutkaus on menetelmä, jonka avulla on mahdollista tutkia maanpinnan alaisia rakenteita. Vetämällä laitteistoa maanpinnalla, sen lähettämät pulssit heijastuvat maakerroksista ja tuloksena saadaan poikkileikkauskuva kuljetulta reitiltä.

Maastokäyttöä varten meillä on GSSI:n valmistama SIR-3000-maatutka, joka on kevyt ja pienikokoinen laite, eikä mittauksessa välttämättä tarvita ajoneuvoa apuna.

Tutkimuksia voidaan tehdä eri syvyyksillä vaihtamalla käytettävän tutka-antennin taajuutta. Käytössämme ovat mm. 270 MHz:n ja 400 MHz:n maavasteantennit. Korkealla taajuudella saadaan parempi erotuskyky pinnanläheisille kohteille ja matalalla taajuudella suurempi syvyysulottuvuus. Mittaustarkkuutena voidaan pitää 10 % rajapinnan syvyydestä, eli esimerkiksi 1m syvyydessä oleva kalliopinta saadaan kartoitettua noin ±5cm tarkkuudella.

Maatutkaluotauksen etuja ovat nopeus, taloudellisuus ja tuloksena saatava jatkuva profiili, joka antaa pistemäisen tiedon sijaan kattavan kokonaiskuvan kohteesta.

Tulosten perusteella voidaan paikantaa maalaji- ja kalliopinnat, sekä talvella tehtävistä mittauksista myös roudan syvyys ja selvittää maa-peräkerrosten ominaisuuksia.

Kallio-osuuksille rakentaminen on hidasta ja kallista. Maatutkaluotauksen avulla voidaan paikantaa suunnitelluilla alueilla kohteet joissa tarvitaan louhintaa.

Pehmeikköalueilla maaperän kantavuus on huono. Heikosti kantava materiaali tulee poistaa ja siirtää tilalle täyttömateriaalia leikkauksista tai tehdä esim. paalutus. Maatutkan avulla voidaan selvittää pehmeikköalueiden sijainnit, paksuusvaihtelut ja antaa arvio alapuolisen maakerroksen laadusta.

Maatutkaluotausten avulla kairausten määrää voidaan merkittävästi vähentää ja kohdistaa ne vain tarkoituksenmukaisille paikoille. Optimitilanteessa käytetään näitä molempia, koska ne tukevat toisiaan.

Jos ongelma-alueet tiedetään jo suunnittelu-vaiheessa, voidaan linjoja tai paikkoja tarvittaessa siirtää. Ellei siirtäminen ole mahdollista, voidaan kuitenkin varautua kustannuksiin, joita pohjanperustustyöt aiheuttavat.

Lopputuloksena tilaajalle toimitetaan jatkuva pituusprofiili, jossa on esitetty rajapinnat (esim. kallion yläpinta, turpeen alapinta) ja tulkitut maalajit. Myös maan kivisyydestä voidaan tehdä arvioita maatutkan perusteella. Mikäli luodatulta linjalta on olemassa koordinaattitieto, voidaan tulkituista pinnoista helposti tuottaa myös erimuotoisia numeerisia tiedostoja, jotka ovat ajettavissa suunnitteluohjelmistoihin. 

Lisätietoja:

Ilkka Silvola

Puh. 050 442 6402

ilkka.silvola[at]carement.fi