Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tyhjätilamittaus


 

Päällystetutkamenetelmällä PANK - 4122

Työselityksessä tilaaja asettaa toiminnalliset laatuvaatimukset valmiille päällysteelle. Käytännössä moni toiminnallinen ominaisuus on vaikea mitata rikkomatta itse rakennetta, tässä tapauksessa päällystettä. Siksi asfalttipäällysteiden tärkein ominaisuus, vesitiiveys, on käytännössä mitattava epäsuorasti päällysteen tiheyden ja tyhjätilan kautta.

Uuden AB ja SMA päällysteen tiiveyttä mitataan nykyisin miltei pelkästään päällystetutkamenetelmällä (PANK 4122).

Mittaukset toteutetaan PANK- hyväksytyllä, GSSI:n valmistamalla päällystetutkalla. Keskusyksikkö, SIR-20, on sama, jolla tehdään kaikkia muitakin maatutkamittauksia, mutta päällystetutkan siitä tekee 1,2 GHz:n ilmavasteantenni. Tällä antennilla mitataan tyhjätilan laskennassa käytettävää dielektrisyys suuretta.

Mittauksissa tallennetaan vähintään kymmenen mittaustulosta metriä kohden ja suurin mittausnopeus on n. 80 km/h. Mittaus tehdään jatkuvana mittauksena kohteen alusta kohteen loppuun, mikä mahdollistaa myös päällystepaksuuden tulkitsemisen. Lähtökohtana on, että kaikista päällystetyistä kaistoista mitataan yksi ajoura. Tarvittaessa voidaan sopia mitattavien linjojen määrästä, pituudesta ja sijainnista erikseen.

Mittausten yhteydessä päällysteestä otetaan porapalanäyte, dielektrisyyden ja tyhjätilan kalibroimiseksi. Näyte analysoidaan PANK- hyväksytyssä laboratoriossa.

Menetelmällä on paljon etuja verrattuna perinteisempiin menetelmiin. Jatkuvan profiilin ansiosta saadaan kattava kuva päällystystyön onnistumisesta. Tuotettava tieto uuden bitumisen kerroksen perusmittauksissa ovat

  • Jatkuva profiili tyhjätiloista yli koko mittauskohteen, minkä lisäksi tuloksia saadaan molemmilta kaistoilta.
  • Uuden tai käsitellyn päällystekerroksen kokonaispaksuus jatkuvana profiilina (vaatii tulkinnan).

Huom! Menetelmä ei sovellu suoraan ohuiden pintausmenetelmien mittaamiseen, koska työ vaatii erilaista kalustoa, työstä sovitaan erikseen.

Mittauksen aikana saadaan kerättyä myös muuta tietoa, joka analysoidaan erillisestä sopimuksesta. Näitä ovat mm.

  • kantavan kerroksen paksuus
  • stabiloinnin paksuus ja sijainti
  • teräsverkon sijainti
  • tulokset sidottuna GPS koordinaatteihin
  • still- kuvat ja/ tai videokuva kohteelta
  • teemakartat

Carement Oy

Valmistuspaikka: 
Sertifikaatin referenssi: TR 10:2010
Sertifikaattinumero: 5344-02
Sertifikaatti myönnetty: 16.3.2012
Alkuperäinen myönnetty: 12.8.2008
Sertifikaatin kattavuus: PANK-hyväksytty testausorganisaatio, asfalttipäällysteen tyhjätilan mittaaminen päällystetutkalla

Lisätietoja:

Ilkka Silvola

Puh. 050 442 6402

ilkka.silvola[at]carement.fi