Carement on innovatiivinen ja luotettava kumppani

Olemme valtakunnallinen vuonna 2006 toimintansa aloittanut infra-alan hankinta- ja asiantuntijapalveluyritys, joka tuottaa korkealaatuisia palvelukonsepteja erilaisiin infra-alan tarpeisiin. Periaatteenamme on, että kilpailemme laadulla ja asiantuntemuksella. Haluamme olla asiakkaillemme luotettava ja innovatiivinen kumppani, joka tarjoaa laadukasta palvelua hankkeen jokaisessa vaiheessa ja asiakkaan toivomalla tavalla.

OTA YHTEYTTÄ

Vuorovaikutteinen työpaikka

Työntekijöilleen Carement Oy on etenemismahdollisuudet tarjoava, turvallinen, tasapuolinen ja vuorovaikutteinen työpaikka. Kannustamme kehittämään ja kehittymään, sekä ratkaisukeskeiseen ja joustavaan ajattelutapaan. Raskaan sarjan ammattilaisista ja nuorista tulevaisuudentekijöistä muodostuvassa joukossamme vallitsee positiivinen ja innostunut ilmapiiri.

HAE MEILLE TÖIHIN

Meillä töissä

Jouni Juurikka - Carement Oy

Jouni Juurikka

Toimitusjohtaja | Rakentaminen ja muut asiantuntijapalvelut

Jouni on ollut töissä Carementilla yrityksen perustamisesta, vuodesta 2006 lähtien. 20 vuoden alalla työskentelyn aikana työtehtävät ovat ehtineet vaihdella lapiohommista mittauksiin ja urakoinnista laadunvalvontaan. Carementin toimitusjohtajana vuodesta 2010 lähtien toiminut Jouni on aikaisemmin työskennellyt mm. työmaa-, projekti- ja laatupäällikkönä.

Normaalien toimistorutiinien lisäksi Jouni toimii vielä osittain hankkeiden työmaavalvojana. Hän arvostaakin työssään työpäivien vaihtelevuutta ja sitä, että joka päivä oppii vieläkin jotain uutta. Carementin toimintaa johtaessaan hän saa seurata alallaan Suomen parhaiden asiantuntijoiden työtä ja tuloksia. Vapaa-aikanaan Jouni harrastaa musiikkia oman bändinsä kanssa ja syksyisin metsästystä karhukoira kaverinaan. Viikonloppuisin aika kuluu hyvää ruokaa kokkaillen.

Jukka Kirjavainen

Toimialajohtaja | Ylläpito, päällysteet ja tiemerkinnät

Jukka siirtyi Carementin palvelukseen heti yrityksen perustamisvaiheessa vuonna 2006. Hän on tie- ja vesirakennusinsinööri ja reilun kolmenkymmenen vuoden työhistorian aikana päällysteet ja tiemerkinnät ovat tulleet tutuiksi. Carementissa hän on ollut mukana erilaisissa projekteissa inventoinneista aina alueurakointiin. Nykyisin Jukka hoitaa pääsääntöisesti ylläpitoon kuuluvia tehtäviä ja on mukana myös yrityksen hallituksessa.

Kesäisin Jukalle tulee paljon puheluita ja sitä myöten erilaisten asioiden selvittelyä. Päätehtäviin kuuluu ylläpitoon liittyviä suunnittelu- ja rakennuttamistehtäviä. Talvikausina on sitten hieman hiljaisempaa. Jukka pitää työssään eniten onnistumisista – ja tietenkin hyvistä työkavereista ja yhteistyökumppaneista, joita on uran varrella saanut oppia tuntemaan. Carementissa hän arvostaa vapautta tehdä töitä itsenäisesti. Jukan vapaa-aika kuluu ulkoillen, pyöräillen ja kesällä myös kalastaen.

Tiina Leiviskä - Carement Oy

Tiina Leiviskä

Toimialajohtaja | Hoito ja kunnossapito

Tiina on koulutukseltaan vesi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Opiskeluaikoina hän oli töissä tiestön ylläpitotehtävissä ja Carementille Tiina tuli kesätöihin viimeisenä opiskeluvuotenaan 2006 ja jäi sille tielleen. Hän aloitti mittaus- ja inventointitehtävissä, jonka jälkeen eteni projektivastaavaksi ja projektipäälliköksi. Tällä hetkellä Tiina toimii Hoidon ja kunnossapidon toimialajohtajana sekä kunnossapitourakoiden asiantuntijana.

Työssään Tiina pitää eniten valinnan vapaudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa itse omiin työtehtäviin mielenkiinnon kohteiden mukaan. Työssä ei ole ”tavallisia työpäiviä”, sillä kaikki työntekijät osallistuvat monenlaisiin työtehtäviin, ihan ruohonjuuritasolta projektin johtamiseen ja organisointiin. Tiinan matkustelee mielellään ja vapaa-aika kuluu perheen kanssa sekä hevosharrastuksen parissa.

Juha-Pekka Lamminsivu - Carement Oy

Juha-Pekka Lamminsivu

Toimialajohtaja | Väylätietopalvelut ja mittaukset

Juha-Pekka opiskeli insinööriksi ja teki päättötyönsä MARA-projektille (Maanrakennetta rikkomattomat mittausmenetelmät). Tämän johdosta häntä pyydettiin työhaastatteluun Carementille valmistumisen jälkeen vuonna 2007. Kymmenen vuoden aikana Juha-Pekka on edennyt projekti-insinööristä Väylätietopalveluiden ja mittauksen toimialajohtajaksi. Hän vastaa mm. projektien, toimialan ja henkilöstön johdosta, tarjouslaskennasta, laskutuksesta, mittauksista, investoinneista sekä toimeksiannoista.

Juha-Pekan työpäivään kuuluu lähes päivittäin tiestö-, liikenne- ja paikkatietopalveluiden tuottamista ja projektiseurantaa. Työssä mielekkäintä on projektien vaihtuvuus, uudet teknologiat, itsensä haastaminen, vaihtelu maasto- ja toimistotöiden välillä sekä uuden oppiminen. Carementissa Juha-Pekka arvostaa joustavuutta, hyvää tiimihenkeä ja hienoa porukkaa. Vapaa-aika kuluu metsästäessä ja kalastaessa, salilla sekä kesällä moottoripyörän selässä – talvella pyörä vaihtuu kelkkaan.

Tapio Joensuu

Rakennusmestari | Päällysteet

Tapio on koulutukseltaan rakennusmestari ja hänellä on kokemusta kaikenlaisesta tierakentamisesta, rakenteenparantamisesta ja päällystystoiminnasta yli 30 vuoden ajalta. Hän on toiminut mm. työkohdemestarin, aluevastaavan, projektipäällikön ja tarjouspäällikön tehtävissä. Carementille hän tuli päällysteasiantuntijaksi valvonta- ja suunnittelutöihin keväällä 2013. Tapion erikoisoalaa ovat stabilointityöt.

Tapion työpäivät kuluvat yleensä yhden-kahden asiakkaan projektin parissa työskennellessä. Päällysteasiantuntijan tehtäviin kuuluvat myös rakenteen parantamisen suunnittelu sekä valvontatehtävät ELY-keskusten ja Liikenneviraston projekteissa. Tapio pitää työssään siitä, että työn- ja ajanhallinta on itsenäistä, kunhan sovituista määräajoista pidetään kiinni. Carementissa työnantajana hän arvostaa luottamusta työntekijöitä kohtaan, hyvää työterveyshuoltoa ja vakuutusturvaa. Tapion vapaa-aikaan kuuluu talvisin hiihtoa ja kesäisin mökkeilyä.

Tero Kouva - Carement Oy

Tero Kouva

Insinööri | Päällysteet

Tero on koulutukseltaan yhdyskuntatekniikan insinööri. Työkokemusta hänelle on kertynyt yli 20 vuoden ajalta mm. työnjohtajan, projektipäällikön, työpäällikön ja aluepäällikön tehtävistä.

Teron työpäiviin kuuluu päällystystyömailla käyntiä ja niistä raportointia tilaajalle. Työssään hän pitää eniten sen vapaudesta – työpäivän ja työviikon voi suunnitella itse, kunhan vain hoitaa hommansa. Teron harrastaa vapaa-aikanaan metsästystä ja kalastusta. Kesäaikana toukokuusta-lokakuuhun arkipäivät kuluvat pitkälti työn merkeissä eikä vapaa-ajan ongelmia ole. Viikonloput menevätkin silloin levähdellessä

Matti Sirviö - Carement Oy

Matti Sirviö

Insinööri | Rakennuttaminen ja päällysteet

Matti tuli kesätöihin Carementille vuonna 2006 ja on ollut toiminnassa mukana alusta asti, ensin asfalttipäällysteiden ja hoitourakoiden laatumittaustehtävissä ja nykyään rakennuttamis- ja valvontatehtävissä.

Matin työpäivään kuuluu sekä toimistotöitä että työmailla käyntiä. Työskentelyssä Carementilla hän pitää eniten mahdollisuudesta ja vapaudesta tehdä töitä omalla tavalla. Vapaa-aikaa Matti viettää perheen kanssa sekä metsästystä, kalastusta ja moottorikelkkailua harrastaen.

Rainer Salonpää

Sähköteknikko | Sähkösuunnittelu ja -rakennuttaminen

Rainer valmistui Oulun Teknillisen oppilaitoksen sähköosastolta sähköteknikoksi ja on suorittanut sen jälkeen erilaisia alan kursseja sekä pätevyystenttejä. Hänellä on vaativin S1 (ent.A) sähköpätevyys, joka oikeuttaa suunnittelemaan ja johtamaan kaikenlaisia sähköalan töitä rajoituksetta. Rainerilla on vuosikymmenien kokemus kiinteistöjen ja tievalaistuksien ym. suunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta tielaitoksen palveluksessa. Viimeiset noin 10 vuotta hän on toiminut Carementilla projektipäällikkönä sähköasioiden hankinta- ja asiantuntijatehtävissä.

Vapaa-aikana Rainer harrastaa hyötyliikuntaa kotona ja mökeillä. Patikointi, hiihtovaellus ja laskettelu ovat mieluisia harrastuksia. Surffilaudat ovat olleet muutaman kesän kuivana Kalajoella, mutta siellä ne odottavat mereen pääsemistä!

Ilkka Silvola - Carement Oy

Ilkka Silvola

Geofyysikko, FM | Pohjatutkimukset ja suunnittelu

Ilkka valmistui geofyysikoksi Oulun yliopistosta vuonna 2000. Työkokemusta hänelle on kertynyt sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Carementille Ilkka on tullut töihin vuonna 2008.

Ilkka tekee maatutkaluotauksia ja –tulosten analysointeja, kuntotutkimuksia ja vauriokartoituksia sekä tiesuunnittelua kaupungeille, kunnille ja yrityksille. Tuulivoimahankkeissa toimenkuvaan kuuluvat maastokatselmukset ja pohjatutkimukset. Työpäivät kuluvat pääasiassa toimistolla, joskus myös maastossa ja tien päällä aineiston hankinnassa. Työn hyvinä puolina Ilkka pitää mm. sen joustavuutta ja vaihtelevuutta. Vapaa-aika kuluu perheen kanssa ja hikiliikunnan parissa.

Aaro Erola - Carement Oy

Aaro Erola

Insinööri | Kunnossapito ja väyläomaisuuden kunnonhallinta

Aaro päätyi Carementille töihin suoraan koulun penkiltä vuonna 2010 valmistuttuaan insinööriksi Rovaniemen ammattikorkeakoulusta. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat mm. väyläomaisuuden kunnonhallintaan liittyvät tehtävät sekä kunnossapidon laadunvalvonta ja yksityistieasiat. Aaro pitää työssään projektien monipuolisuudesta. Parasta on onnistunut projekti ja tyytyväinen asiakas..

Tero Vilen - Carement Oy

Tero Vilen

Insinööri | Kunnossapito ja yksityistiet

Teron tie vei Pohjois-Suomeen ja sitä kautta jo ennestään yhteistyön kautta tutulle Carementille vuonna 2014. Aikaisempaa työkokemusta Terolla on mm. maastomittauksesta sekä aluevastaavan tehtävistä hoidon ja ylläpidon alueurakoissa. Carementilla hänen toimenkuvaansa kuuluvat tiestötietopalvelut sekä hoidon- ja ylläpidon alueurakoiden valmistelu ja valvonta.
Tero pitää työssään sen vaihtelevuudesta eri toimeksiantojen ja töiden kesken. Carementilla työskentelyssä hän arvostaa hyvää yhteishenkeä. Teron vapaa-aika kuluu kuntosalilla ja perheen kanssa.

Jani Skinnari - Carement Oy

Jani Skinnari

Insinööri | Väylätietopalvelut ja mittaukset

Jani tuli Carementille kesätöihin vuonna 2013. Valmistuttuaan insinööriksi vuonna 2017 hän jäi vakituiseksi tiestön mittauksen ja ylläpidon tehtäviin. Maastotöissä hänen työpäiväänsä kuuluvat monenlaiset mittaustyöt, katuverkon kuntoarviot ja maatutkamittaukset. Toimistopäivinä Jani käsittelee ja tulkitsee maastosta saatuja datoja ja hoitaa sähköpostin kautta tulleita toimeksiantoja kuten tierekisterin päivittämistä.

Jani pitää työssään sen monipuolisuudesta sekä maastotöiden ja toimistopäivien tasapainosta. Työyhteisö on sopivan kokoinen, joten kaikki työkaverit ovat tuttuja ja yhteishenki on hyvä. Vapaa-aikanaan Jani pelaa frisbeegolfia, katselee elokuvia ja pelailee tietokoneella. Metsästämässä ja kalastamassa hän käy, kun ehtii, ja talvisin aikaa kuluu myös moottorikelkkaillessa.

Ville Smed - Carement Oy

Ville Smed

Insinööri | Väylätietopalvelut ja mittaukset

Ville on koulutukseltaan rakennustekniikan insinööri. Carementilla hän on työskennellyt vuodesta 2008. Villen erityisosaamista ovat maatutkamittaukset ja -tutkimukset, parantamissuunnitelmat ja katujen kunnonhallinta. Työtehtäviin kuuluvat myös paikkatietoaineistojen käsittelyt ja cad-piirrustukset.

Ville pitää työssään sen vaihtelevuudesta toimistotöistä maastotöihin ja ihan kaluston huoltoon sekä rakenteluun. Melkein joka viikko oppii jotain uutta. Carementissa työnantajana Ville arvostaa joustavuutta. Myös hyvät työkaverit saavat häneltä kiitosta. Vapaa-aika Villellä kuluu pyörän selässä ja muutenkin luonnossa liikkuen, tv-sarjoja ja elokuvia katsellen sekä valokuvausharrastuksen parissa.

Minna Honka - Carement Oy

Minna Honka

Diplomi-insinööri | Kunnossapito ja väylätietopalvelut

Minna opiskeli ympäristötekniikkaa ja tuli toisena opiskeluvuotenaan Carementille kesätöihin. Vaikka kyseessä ei ollutkaan ihan oman alan kesätyöpaikka, ala alkoi kiinnostaa ja Minna kävi Aalto-yliopistossa lukemassa tie- ja liikennetekniikan opintoja. Keväästä 2011 hän on toiminut Carementilla täysipäiväisenä työntekijänä ja teki yritykselle myös diplomityönsä. Hän vastaa mm. inventointi- ja mittaustöiden laadunvalvonnasta.

Minnan työtehtävät ovat siirtyneet vuosien varrella melkein kokonaan maastosta toimistoon. Hänen työpäivänsä kuluvat mm. erilaista dataa käsitellen, pöytäkirjoja ym. asiakirjoja valmistellen sekä kokouksissa. Työssään Minna arvostaa sen vaihtelevuutta ja mahdollisuutta suunnitella aikataulut itse. Myös työkaverit ovat hänen mielestään Carementilla työskentelyn yksi parhaita puolia. Vapaa-ajalla Minna ulkoiluttaa koiraa, retkeilee, opiskelee espanjaa, harrastaa liikuntaa ja matkusteleekin silloin tällöin.

Anna-Kaisa Kärjä - Carement Oy

Anna-Kaisa Kärjä

Insinööri | Päällysteet ja tieturvakoulutus

Anna-Kaisa on koulutukseltaan kone- ja kuljetustekniikan insinööri sekä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan insinööri. Hän aloitti työt Carementilla vuonna 2016, jota ennen työkokemusta oli kertynyt rakenteenparantamishankkeista, sekoitusjyrsintöjen ja stabilointien parista sekä maanrakennus-, tienrakennus- ja kunnallisteknisistä hankkeista. Anna-Kaisa on nykyään mukana Carementin ylläpidon hankkeiden suunnittelussa ja valvonnassa.

Anna-Kaisan tavalliseen työpäivään kuuluu eri asiakkaiden toimeksiantoihin liittyviä töitä, jotka voivat sijoittua sekä maastoon että toimistoon. Työn parhaita puolia ovat hänen mielestään ehdottomasti sen monipuolisuus – sopivassa suhteessa maasto- ja toimistotöitä hyvässä työyhteisössä. Anna-Kaisa harrastaa ympäri vuoden juoksua, jonka lisäksi kesäisin pyöräilee ja talvella hänet löytää usein hiihtoladulta. Vapaa-aika kuluu pitkälti perheen parissa ja kesäviikonloput meren rannalla mökillä asustellen.

Esa-Pekka Pesonen - Carement Oy

Esa-Pekka Pesonen

Insinööri | Kunnossapito ja väylätietopalvelut

Esa-Pekka teki aluksi muutaman työharjoittelun Carementille ja jäi töihin valmistuttuaan rakennustekniikan insinööriksi. Hänen vastuualuettaan ovat laadunvalvonta, erilaiset tiestöllä tehtävät inventoinnit sekä tierekisterin päivitys. Työviikkoon kuuluu muutama maastopäivä ja muuten Esa-Pekka istuu toimistolla tehden esim. tierekisteriin liittyviä töitä. Työssään hän pitää sen vaihtelevuudesta ja siitä, että työkavereita on helppo lähestyä kysymysten kanssa. Vapaa-aikanaan Esa-Pekka käy salilla ja viettää aikaa kavereiden kanssa.

Kari Huusko - Carement Oy

Kari Huusko

Insinööri | Kunnossapito ja mittaukset

Kari on koulutukseltaan maanmittausinsinööri jolla on työkokemusta mittaus- ja suunnittelutehtävistä kertynyt noin kymmenen vuoden ajalta. Carementilla hän on ollut suunnittelu- ja laadunvalvontatehtävissä tammikuusta 2016.

Karin työpäivään kuuluu laadunvalvontatehtäviä maastossa sekä raportointia kotitoimistolta tai hotellihuoneesta. Työssään hän pitää sen itsenäisyydestä, sujuvasta yhteistyöstä tilaajan kanssa sekä minuuttiaikataulujen puuttumisesta. Carementissa hän arvostaa luotettavuutta, joustavuutta, kiireavun saamista, hyvää työyhteisöä ja tapahtumia.

Matti Hirvonen - Carement Oy

Matti Hirvonen

Insinööri | Kunnossapito, väyläomaisuus ja teknologiakehittäminen

Matti siirtyi Carementille töihin heti yrityksen perustamisvaiheessa vuonna 2006. Hän työskenteli Carementilla erilaisten mittausten ja laadunvalvontojen parissa sekä laatupäällikkönä vuoteen 2012 asti, jonka jälkeen lähti viideksi vuodeksi seikkailemaan toisiin haasteisiin. Matti tuli takaisin töihin Carementille keväällä 2017, koska koki, että hänellä olisi jälleen konsultointipuolelle rutkasti uutta näkemystä annettavanaan. Koulutukseltaan Matti on yhdyskuntatekniikan insinööri ja työkokemusta on alalta laajasti aina rakentamisen työnjohdosta asiantuntijan kautta yritysjohtoon. Tällä hetkellä hän toimii asiantuntijana hoidon ja ylläpidon tehtävissä.

Matin päivät sisältävät vaihtelevasti tietokonetyöskentelyä, maastokatselmuksia sekä erilaisia palavereja. Mattia kiehtoo työssä itsensä johtaminen sekä sen mukanaan tuoma vastuu ja vapaus. Hän uskoo, että kaikki tehtävät onnistuvat pienen pystypainin jälkeen. Matti arvostaa loistavia työkavereita sekä sitä, että voi Carementilla kiinnostuksen mukaan hakeutua erilaisiin tehtäviin. Vapaa-aika Matilla kuluu maastopyörällä metsiä koluten tai asfaltilla hinkaten. Myös muu liikunta ja musiikki kuuluvat olennaisesti elämään. Luonto on Matille tärkeä paikka ja siellä hän kulkeekin patikoiden, sienestäen sekä urheillen. Mies tykkää myös paikoin leikkiä hippaa pihamaalla perheen kanssa.

Matias Kärkkäinen - Carement Oy

Matias Kärkkäinen

Insinööri | Kunnossapito ja väyläomaisuuden hallinta

Matias näki koulun ilmoitustaululla työpaikkailmoituksen, jossa etsittiin maastotöihin insinööriharjoittelijaa kesälle 2008. Työpaikkahaastattelussa häntä eivät säikäyttäneet varoittelut likaisesta ja puuduttavasta työstä. Samana syksynä hän sai Carementille opinnäytetyöaiheen ja valmistui seuraavan vuoden keväällä yhdyskuntatuotantotekniikan insinööriksi. Tie vei työnantajan pyynnöstä Kuopiosta pääkaupunkiseudulle, jossa Matias vastaa tiestömittauksista ja teiden kunnossapidon laatukonsultoinnista. Hänen erityisosaamistaan on tieomaisuuden hallinta ja vuodesta 2012 hän on toiminut tiestömittausten projektipäällikkönä. Osaaminen on vuosien varrella syventynyt ja sitä myöten vastuu kasvanut.

Matiaksen työpäivät vaihtelevat vuodenajan mukaan. Keväällä hän valmistelee maastotöitä toimistolla ja käy koulutustilaisuuksissa. Kesä kuluu pitkälti maastossa ja syksyllä työt siirtyvät taas toimistoon, jossa tehtävät liittyvät yleensä tieomaisuuden hallintaan. Kokoukset kuuluvat melkein viikottaisiin rutiineihin. Carementissa Matiaksen mielestä ovat ehdottomasti parasta työkaverit, joiden kanssa pidetään yhteyttä päivittäin, vaikka toimipisteet onkin hajautettu laajalti ympäri Suomea. Carementissa annetaan osaaville ihmisille vapaudet tehdä omia päätöksiä ja innostetaan kehittämään sekä kehittymään. Vapaa-ajalla Matias harrastaa erityisesti kalastusta, sienestystä ja marjastusta. Suurin osa vapaa-ajasta kuluu kuitenkin perheen parissa.

Pasi Riissanen - Carement Oy

Pasi Riissanen

Insinööri| Kunnossapito, väylätietopalvelut ja -mittaukset

Pasi siirtyi Carementin palvelukseen vuonna 2006. Työtehtävät ovat vaihtuneet vuosien varrella maastomittauksista ruohonjuuritasolta projektipäällikön töihin erinäisissä kunnossapidon ja hoidon alueurakoihin liittyvissä projekteissa ja osin myös väylätietopalveluihin liittyvissä mittauksissa.

Pasin työpäiviin kuuluu niin maastossa liikkumista kuin toimistossa istumista. Työssään hän pitää eniten työnohjaamisesta projektien osalta ja mahdollisuudesta suunnitella itse työviikkonsa ja aikataulunsa. Carementtia hän arvostaa luotettavana työnantajana, joka mahdollistaa joustavat työajat. Myös työkaverit ja työyhteisö ovat tärkeitä. Pasin sydäntä lähellä on moottoriurheilu, joten kesällä aikaa kuluu moottoripyörän päällä ja talvella vastaavasti kelkkailen. Hän harrastaa myös salibandya ja kalastamista

Mikko Puhakka - Carement Oy

Mikko Puhakka

Insinööri | Kunnossapito, väylätietopalvelut ja -mittaukset

Mikko oli Carementilla kesätöissä parina kesänä. Ympäristöteknologian insinööriksi valmistumisen jälkeen vuonna 2010 hän on toiminut erilaisten inventointien vastuuhenkilönä ja hoitourakoiden laadunvalvojana. Nykyisin hän ei juurikaan osallistu itse inventointeihin vaan kouluttaa ja seuraa mittauksia.

Mikon työviikkoon sisältyy yhdestä kahteen maastopäivää, jolloin hän liikkuu pääosin Itä-Suomen alueella. Toimistopäivinä töihin kuuluu asiakirjoihin tutustumista sekä inventointitöiden seuraamista. Parasta työssään on Mikon mielestä vapaus pitkälti itse valita omat työaikansa ja nuorekas työyhteisö, jossa työkavereiden kanssa vietetään myös vapaa-aikaa. Mikko harrastaa ympäri vuoden kalastusta.

Vesa Vähäkuopus - Carement Oy

Vesa Vähäkuopus

Insinööri | Kunnossapito ja mittaukset

Vesa tuli Carementille töihin vuonna 2018. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus mm. palvelutasomittauksesta, tyhjätilamittauksesta ja ylläpidosta. Carementilla Vesan työtehtäviin kuuluu valvonta- ja laadunosoitusmittaukset.  Työssään hän pitää sen itsenäisyydestä ja mukavasta työympäristöstä. Vapaa-aikaa Vesa viettää perheen parissa sekä harrastaen pilkkimistä, kalastusta, metsästystä ja uimista.

Hae mukaan nuorekkaaseen ja innostuneeseen tiimiimme!

Haemme jatkuvasti kokeineita alan ammattilaisia mukaan erilaisiin projekteihimme.

HAE MEILLE TÖIHIN