Carement Oy on tuottanut kunnonhallinnan palveluita jo yli kolmeenkymmeneen kuntaan ja kaupunkiin. Kesän mittauskausi on jälleen käynnistynyt ja mittauskalustot ovat lähteneet liikenteeseen.

Katuomaisuuden kunnonhallinnan palveluiden tavoitteena on olla tukemassa päätöksentekoa kaikissa katuomaisuudelle kohdistuvissa toimenpiteissä. Mittaus- ja asiantuntijapalveluiden sisältö ja laajuus räätälöidään aina tarvelähtöisesti. Kuntotutkimuksen tuloksena saadaan edullisesti selkeä ja kattava kuva katuomaisuuden kunnosta sekä korjausvelan määrästä. Kuntotutkimukseen sisältyy myös kuivatuksen toimivuuden inventointi sekä tarpeiden mukaan esim. päällyste- ja rakennekerrosten tulkinta maatutka-aineistosta. Kuntotutkimuksen pohjalta voidaan laatia pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) väylien saneeraustarpeista sekä laatia arvio korjausvelan kehittymisestä.

Mikäli Teillä ilmenee tarpeita yksittäisten väylien tai koko katuomaisuuden kuntomittauksille, otattehan rohkeasti yhteyttä.

”Mitattu tieto on mittaamattoman arvokasta”

Lisätietoja:

Aaro Erola - Carement Oy

Aaro Erola

Insinööri | Kunnossapito ja väyläomaisuuden kunnonhallinta

050 442 6403

aaro.erola@carement.fi

Varastotie 2, 96100 ROVANIEMI

Juha-Pekka Lamminsivu- Carement Oy

Juha-Pekka Lamminsivu

Toimialajohtaja | Väylätietopalvelut ja mittaukset

050 313 8376

juha-pekka.lamminsivu@carement.fi

Varastotie 2, 96100 ROVANIEMI