Talvella maksimiroudan aikaan on hyvä aika suorittaa maatutkaluotauksia. Maastossa, jossa kesäaikaan on hankala liikkua, voidaan talvella maan ollessa jäässä saada tietoa pohjamaasta. Sorateillä on talviaikaan hyvin erotettavissa erityisesti kallio- ja pehmeikköjaksot. Käytössämme on GSSI:n SIR-3000, SIR-20 ja SIR-30 maatutkat sekä eritaajuisia antenneja, joilla maaperää voidaan tutkia aina 10 m syvyyteen saakka. Luotaukset tehdään ainetta rikkomatta. Alkutalvesta 2018 Carement Oy on tehnyt pohjatutkimuksia mm. vesihuoltolinjoilla ja katuverkoilla.

Lisätietoja:

Ilkka Silvola - Carement Oy

Ilkka Silvola

Geofyysikko, FM | Pohjatutkimukset ja suunnittelu

050 442 6402

ilkka.silvola@carement.fi

Varastotie 2, 96100 ROVANIEMI