Carement Oy on valittu Liikenneviraston kilpailuttaman päällystevauriokartoituksen toimittajaksi. Hankinta pitää sisällään päällystettyjen teiden, ramppien ja kevyen liikenteen väylien päällystevauriokartoituksen. Mittausalueemme sijoittuu Uudenmaan-, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueille. Mittauspituus on n. 6000 km maanteitä sekä 750 km kevyen liikenteen väyliä vuodessa.

Osallistuimme Liikenneviraston vertailuinventointipäiville 15-16.5.2018 josta saimme lisenssit mittausten suorittamiseen. Mittaukset aloitetaan kesäkuun alussa.

Lisätietoja:

Matias Kärkkäinen - Carement Oy

Matias Kärkkäinen

Insinööri | Kunnossapito ja väyläomaisuuden hallinta

050 442 6413

matias.karkkainen@carement.fi

JÄMSÄ

Juha-Pekka Lamminsivu- Carement Oy

Juha-Pekka Lamminsivu

Toimialajohtaja | Väylätietopalvelut ja mittaukset

050 313 8376

juha-pekka.lamminsivu@carement.fi

Varastotie 2, 96100 ROVANIEMI