Carement Oy jatkaa vuonna 2018 aloitettujen päällystevauriokartoitusten tekemistä Väylävirastolle. Työ sisältää päällystettyjen teiden, ramppien ja kevyen liikenteen väylien päällystevauriokartoituksen. Mittausalueet sijoittuvat Uudenmaan-, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten alueille.

Osallistuimme Väyläviraston vuosittaisille vertailuinventointipäiville 15.-16.5.2019. Vertailuinventoinnit saatiin hyväksytysti suoritettua ja saimme lisenssit mittausten toteuttamiseen kaudelle 2019. Mitattava pituus tulevalla kaudella on n. 6000 km maanteitä sekä 750 km kevyen liikenteen väyliä. Mittaustyöt aloitetaan kesäkuun alussa.

 

Lisätietoja:

Matias Kärkkäinen - Carement Oy

Matias Kärkkäinen

Insinööri | Kunnossapito ja väyläomaisuuden hallinta

050 442 6413

matias.karkkainen@carement.fi

JÄMSÄ

Juha-Pekka Lamminsivu- Carement Oy

Juha-Pekka Lamminsivu

Toimialajohtaja | Väylätietopalvelut ja mittaukset

050 313 8376

juha-pekka.lamminsivu@carement.fi

Varastotie 2, 96100 ROVANIEMI